Ochrana osobních údajů - GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Kontaktní údaje správce jsou:

DENER trading s.r.o.
Žižkova 128
739 11  Frýdlant nad Ostravicí

Email: dener@dener.cz
Telefon: +420 777 801 899
 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

Účelem zpracování osobních údajů je

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, pravidelných aktualizací systému a pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Uzavřením objednávky ať už (písemně, e-mailem nebo telefonicky) potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018.